Sàn D8804-Nhà Anh Hùng – Hẻm 517 Nguyễn Chí Thanh – QNg