Lamri D3033, Sàn FP557, Trần skywood CI121O Thị trấn Chợ Chùa