Floordi Quảng Ngãi thi công Trần Skywood CI121N cho Công Ty Khánh Thùy ( Công Trình Ngọc Bảo Viên)

Thi công Hoàn Thiện Ngày 7/1/2021

Thi công: Mr Quí