Floordi Quảng Ngãi Thi công Trần Gỗ Nhựa SKYWOOD CI121T và Lam Gỗ Nhựa BIOWOOD FS22050 (Công Trình Nhà Mr Trung Lê Lợi)

Thi công Hoàn Thiện : 9/3/2021

Thợ Thi Công : Mr Quí