Floordi Quảng Ngãi Thi công Sàn Nhựa AM8404 cho Công Ty Hoàng Khải (Công Trình nhà Mr Tình Xã Tịnh Hà)

Thi Công hoàn thiện ngày 28/3/2021

Thợ Thi công: Mr Vàng