Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Nhựa AM8302 Cho Mrs Thúy (Công trình Lady Model shop – 30 Ngô Quyền)

Thi công Hoàn thiện ngày 31/12/2020

  • Thi Công : Mr Vàng