Floordi Quảng Ngãi Thi công Sàn Nhựa AM8302 Cho Mr Vỹ (07-09 Chu Văn An, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ)

Thợ Thi công: Mr Quí

Thi Công Hoàn Thiện Ngày: 30/3/2021