Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn gỗ Lamton D8809 Cho Cty Xây Dựng Quang Đăng ( Công Trình Nhà Anh Thịnh Bắc Sơn )

Thi công hoàn thiện ngày 12/09/2020