Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ FP30 Canyon Oak Classic – 8mm – AC4 Nhà Mr Thọ (Ba Tơ)

Thi công hoàn thiện Ngày 1/10/2020