Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn gỗ Floor pan FP956 cho Mr Duy Phan Đình Phùng , Tp Quảng Ngãi

Thi công hoàn thiện ngày 10/09/2020