Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8809, Sàn Nhựa AM8302 cho Công Ty HFdecor (Công trình Khách Sạn Nga Vỹ)

  • Thi công hoàn thiện ngày 16/09/2020
  • Sàn Gỗ D8809
  • Sàn nhựa AM8302