Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8809 nhà Mr Nga ( Làng nghề Tịnh Ấn Tây)

Thi công hoàn thiện ngày 18/07/2020