Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8809 Nhà Chú Hiển – Cô Ri (Hành Trung, huyện Nghĩa Hành)

  • Thi công hoàn thiện: 15/1/2021
  • Thợ thi công: Mr Vàng