Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn gỗ D8809 Cho Cty Quang Đăng ( Công Trình nhà thầy Tụ – Hành Phước)

Thi công Hoàn thiện ngày 07/08/2020