Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8809 cho Công Ty Hoàng Khải (Công Trình Agribank – Di Lăng Sơn Hà)

Thi Công Hoàn Thiện 12/12/2020