Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8808 Nhà Mr Phú ( 74 Lê Đại Hành.TP Quảng Ngãi)

– Thi công hoàn thiện ngày 25/07/2020