Floordi Quảng Ngãi Thi công Sàn Gỗ D8808 Nhà Chị Kim Thanh (An Phú Sinh)

Thợ Thi công: Quí

Thi Công Hoàn thiện ngày: 19/3/2021