Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8806 + Lamri D8804 Nhà Mr Một Đường Trần Nam Trung

Thi công hoàn thiện ngày 26/08/2020