Floordi Quảng Ngãi Thi công Sàn Gỗ D8802 và Skywood CI173B cho Công Ty Vân Phát (La Hà)

Thợ thi công : Vàng + Quí

Thi công Hoàn thiện ngày 16/3/2021