Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D2304 Nhà Mr Quốc ( 29 Nguyễn Vịnh)

Thi công hoàn thiện ngày 19/12/2020

  • Thi công: Mr Vàng