Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn D8811 Cho Công Ty Kiến Trúc Xanh (Công trình ở An Phú Sinh)

Ngày Thi công Hoàn Thiện: 7/1/2021

Thi Công: Mr Vàng