Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn D8808 _V Cho Công Ty Kiến Trúc Ngôi Sao (Mitshibishi Quảng Ngãi)

Thi công Hoàn thiện ngày 31/12/2020

Thi công : Quí – Vàng