Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn D8806, D8809 cho Mr Thuật Lần 2 (An Phú Sinh)

Thi công Hoàn thiện ngày: 6/1/2021

  • Thi Công : Mr Quí