Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn D2305 Cho Mr Kiện ( Ô Tô Tân Kinh Kiện – 388 Phan Đình Phùng, Chánh Lộ, Quảng Ngãi)

Thi công Hoàn Thiện ngày 6/1/2021

Thi Công : Vàng