Floordi Quảng Ngãi thi công Ốp Bậc Cầu Thang D3031 Cho Mr Trí Cafe YAMA(247 Lê Trung Đình)

  • Thi công Hoàn thiện ngày 16/1/2021
  • – Thi Công :Mr Quí