Floordi Quảng Ngãi thi công nhà Mr Vũ (C3-05 Phan Văn Trị, QNg)