Floordi Quảng Ngãi thi công nhà Mr Trung ( 40 Nguyễn Cư Trinh QNg)