Floordi Quảng Ngãi Thi công trần SkyWood CI121T cho Công Ty Xây Dựng Phú Gia Khang (Nhà Cô Đào 09 Phan Thái Ất , Ngọc bảo Viên)