Floordi Quảng Ngãi thi công nhà Mr Khương (P. Thọ Lộc, Tịnh Hà, QNg)