Floordi Quảng Ngãi Thi công Lamri Tường và trang trí Vách cầu thang Gỗ AU005 cho Mr Đạt (Khu Dân Cư Phước Chánh, Thi Phổ, Mộ Đức, Quảng Ngãi)

Thợ thi công : Quí

Thi công hoàn thiện: