Floordi Quảng Ngãi thi công Lamri Tường Gỗ D8814 Nhà Mr Hiệp ( Đường Ba Tháng Hai, Thị trấn Ba tơ, Huyện Ba tơ, Tỉnh Quảng Ngãi.)

Thi công Hoàn Thiện Ngày : 05/09/2020