Floordi Quảng Ngãi thi công Sàn Gỗ D8809 Nhà Mr Việt (Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)

Thi công hoàn thiện ngày 16/07/2020